O nás

Zdravotnické zařízení KCK SALVE

KCK SALVE je specializované ambulantní zdravotnické zařízení, poskytující služby již více než 20 let, se zaměřením na poskytování zdravotních služeb pro dospělé i děti v odbornostech GYNEKOLOGICKO-PORODNICKÉ péče, ORTOPEDICKÉ péče, DERMATOLOGICKÉ péče (včetně estetické dermatologie a kosmetiky). Zdravotnické zařízení KCK SALVE je smluvním partnerem všech zdravotních pojišťoven působících v České republice.

Odbornost lékařů zdravotnického zařízení KCK SALVE

Zaměstnáváme pouze špičkově kvalifikované lékaře, kteří dlouhodobě působili či působí v předních českých nemocnicích, neboť jsme přesvědčeni, že takové uspořádání pomáhá zajistit pacientům nejmodernější léčebné metody. Na vzdělávání našich lékařů dbáme i dalšími cestami. Všichni z nich jsou držiteli diplomu o celoživotním vzdělávání vydávaného Českou lékařskou komorou.

Dostupnost zdravotnických a ambulantních služeb KCK SALVE

Snažíme se vyjít vstříc požadavkům pacientů a udělat naše služby co nejdostupnější. Samozřejmostí je ordinační doba pokrývající různé části dne, možnost telefonického objednání na konkrétní hodinu a vymezení dostatečného množství času na každého pacienta.

Návaznost zdravotní, ambulantní a specializované péče

Naším cílem je postarat se o pacienty co nejkomplexnějším způsobem. Obvyklé zdravotní problémy spadající do některé z námi poskytovaných odborností

  • Gynekologicko-porodnické péče
  • Ortopedie
  • Kožního lékařství (dermatologie)
  • Estetické dermatologie (včetně kosmetiky)

dokážeme vyřešit na místě. V případě složitějších problémů vám doporučíme vhodného poskytovatele vysoce specializovaných nebo nemocničních služeb.

Zdravotní pojišťovny

Zdravotnické zařízení KCK SALVE je smluvním partnerem všech zdravotních pojišťoven působících v České republice.