Náš tým

MUDr. Michaela Mikešová

GYNEKOLOGIE

Gynekolog – porodník, atestace z gynekologie a porodnictví a specializovaná způsobilost pro gynekologii a porodnictví, stále pracuje jako gynekolog-porodník na gynekologicko-porodnické klinice VFN, členka České lékařské komory, Sdružení nemocničních gynekologů a porodníků a České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, externistka Kliniky psychosomatické medicíny, absolventka Kurzu medicínského práva, absolvovala kurzy vztahující se k ultrasonografické diagnostice a perinatologii.

Konzultační hodiny pro pacientky KCK SALVE:
Pondělí 7:00 – 8:00

Čtvrtek 15:30 – 18:00

V KCK SALVE:
Pondělí 8:00 – 15:30
Úterý 8:00 – 15:30
Středa 8:00 – 15:30
Pátek 8:00 – 12:00


MUDr. Kateřina Bláhová

GYNEKOLOGIE

Gynekolog – porodník, atestace z gynekologie a porodnictví a specializovaná způsobilost pro gynekologii a porodnictví. Specialistka na ultrazvukovou diagnostiku a léčbu neplodnosti. Spolupracovnice centra asistované reprodukce (IVF Gennet, Praha). Významné zkušenosti z ambulantní péče o gynekologické pacientky. Řešitelka několika vědeckých studií s gynekologickou tématikou. Aktuálně přijímá do gynekologické ambulantní péče nové pacientky v rámci KCK SALVE.

V KCK SALVE:
Pondělí 8:30 – 15:30
Úterý 8:30 – 15:30
Středa 8:30 – 15:30
Čtvrtek 12:00 – 15:30

Pátek 8:00 – 12:00


MUDr. Zuzana Marvanová

GYNEKOLOGIE

Lékařka oboru gynekologie-porodnictví, členka České lékařské komory, pracuje v Ústavu pro péči o matku a dítě (ÚPMD) v Podolí. V ÚPMD působí mimo jiné i v rámci Centra pro léčbu endometriózy. Je postgraduální studentkou 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Aktuálně přijímá do gynekologické ambulantní péče nové pacientky v rámci KCK SALVE.

V KCK SALVE:
Úterý 15:00 – 19:00


MUDr. Dagmar Kozlová

GYNEKOLOGIE

Lékařka oboru gynekologie-porodnictví, členka České lékařské komory. Pracuje v Ústavu pro péči o matku a dítě v Podolí (ÚPMD). V minulosti pracovala jako gynekolog-porodník v National Maternity hospital v Dublinu.

V KCK SALVE:
Úterý 16:00 – 20:00
(v období do 12/2021 mimo ordinaci)


MUDr. Pavel Čech

ORTOPEDIE

Ortopedicko-traumatologická klinika fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha, ortoped-traumatolog, evropská atestace z oboru ortopedie. Člen pracovní skupiny pro problematiku ruky a zápěstí a člen artroskopické skupiny ortopedické kliniky FN Královské Vinohrady. Absolvent specializačních kurzů s tématikou nemocí kolenního kloubu, ruky a zápěstí. Dlouholetý lékař českých vrcholových sportovců. Odborný asistent 3. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy Praha. Člen České společnosti pro ortopedii a traumatologii, České lékařské společnosti J. E. Purkyně, Společnosti sportovní traumatologie a artroskopie, České společnosti chirurgie ruky…

V KCK SALVE:
Středa 16:30 – 20:30


MUDr. Petr Horák

ORTOPEDIE

Ortoped-traumatolog, atestace ze všeobecné chirurgie a ortopedie, pracuje také na ortopedicko-traumatologickém oddělení Klaudiánovy nemocnice v Mladé Boleslavi, specializuje se na aloplastiku a artroskopické operace kloubů. Absolvent kurzu manuální medicíny u doc. Rychlíkové, absolvent kurzu UZ vyšetření v ortopedii, člen artroskopické společnosti.

V KCK SALVE:
Čtvrtek 8:30 – 12:00


Doc. MUDr. Petr Korbelář CSc.

ORTOPEDIE

Ortoped – traumatolog, I. a II. atestace z ortopedie a traumatologie, roku 1990 byl jmenován docentem pro obor ortopedie a traumatologie, v současné době stále pracuje na II. ortopedické klinice FN Motol pod vedením prof. MUDr. Tomáše Trče CSc. Věnuje se především problematice spondylochirurgie a deformit páteře dětí i dospělých. Absolvoval studijní pobyty v Rakousku, Německu, Anglii, USA. V letech 1989-1991 pracoval v Německém centru pro léčení skolio v Bad Wildungen. Přednášel na četných domácích i zahraničních kongresech. Je členem řady zahraničních vědeckých společností (SICOT, AAOS, BSS), České společnosti pro ortopedii a traumatologii a několika odborných společností České lékařské společnosti J.E. Purkyně. V roce 1987 byl ustanoven soudním znalcem pro obor zdravotnictví se specializací ortopedie a traumatologie.

V KCK SALVE:
Středa 14:00 – 16:00


MUDr. Barbora Mašínová

DERMATOLOGIE

Dermatolog – pracuje v oboru dermatovenerologie, pracuje na dermatovenerologické klinice Nemocnice Na Bulovce. Je členkou České lekařské komory, ČADV (česká akademie dermatovenerologie).

V KCK SALVE:
Čtvrtek 16:00 – 20:00


por. as. Eva Průchová

KOSMETIKA

V KCK SALVE:
Na objednání