page-background

Doc. MUDr. Petr Korbelář CSc.

Ortopedie
Ortoped – traumatolog, I. a II. atestace z ortopedie a traumatologie, roku 1990 byl jmenován docentem pro obor ortopedie a traumatologie, v současné době stále pracuje na II. ortopedické klinice FN Motol pod vedením prof. MUDr. Tomáše Trče CSc. Věnuje se především problematice spondylochirurgie a deformit páteře dětí i dospělých. Absolvoval studijní pobyty v Rakousku, Německu, Anglii, USA. V letech 1989-1991 pracoval na Německém centru pro léčení skolio v Bad Wildungen. Přednášel na četných domácích i zahraničních kongresech. Je členem řady zahraničních vědeckých společností (SICOT, AAOS, BSS), České společnosti pro ortopedii a traumatologii a několika odborných společností České lékařské společnosti J.E. Purkyně. V roce 1987 byl ustanoven soudním znalcem pro obor zdravotnictví se specializací ortopedie a traumatologie.
V KCK SALVE
Středa
14:00 - 16:00