page-background

MUDr. Michaela Mikešová

Gynekologie
Gynekolog – porodník, I. atestace z gynekologie-porodnictví, stále pracuje jako gynekolog-porodník na gynekologicko-porodnické klinice VFN, členka České lékařské komory, Sdružení nemocničních gynekologů a porodníků a České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, externistka Kliniky psychosomatické medicíny, absolventka Kurzu medicínského práva, absolvovala kurzy vztahující se k ultrasonografické diagnostice a perinatologii. Konzultační hodiny pro pacientky KCK SALVE: Pondělí 7:00-8:00 hod a Čtvrtek 15:30-18:00 hod
V KCK SALVE
Pondělí
8:00 - 15:30

Úterý
8:00 - 15:30

Čtvrtek
8:00 - 15:30

Pátek
8:00 - 12:00


MUDr. Kateřina Bláhová

Gynekologie
Gynekolog – porodník, atestace z gynekologie a porodnictví a specializovaná způsobilost pro gynekologii a porodnictví. Specialistka na ultrazvukovou diagnostiku a léčbu neplodnosti. Spolupracovnice centra asistované reprodukce – gynekologicko-porodnická klinika U Apolináře, Praha. Významné zkušenosti z ambulantní péče o gynekologické pacientky. Řešitelka několika vědeckých studií s gynekologickou tématikou.
V KCK SALVE
Středa
8:30 - 15:30

Pátek
8:30 - 12:00


MUDr. Jelena Levá

Gynekologie
Gynekolog - porodník, atestace z oboru gynekologie a porodnictví, členka České lékařské komory a České gynekologické a porodnické společnosti. Pracovala jako gynekolog - porodník v Ústavu pro péči o matku a dítě, aktuálně se zabývá ambulantní gynekologii a péči o těhotné pacientky. Již delší dobu se věnuje problematice onemocnění prsu. Aktuálně přijímá do gynekologické ambulantní péče nové pacientky v rámci KCK SALVE.
V KCK SALVE
Čtvrtek
10:00 - 15:00


MUDr. Zuzana Marvanová

Gynekologie
Lékařka oboru gynekologie-porodnictví, členka České lékařské komory, pracuje v Ústavu pro péči o matku a dítě (ÚPMD) v Podolí. V ÚPMD působí mimo jiné i v rámci Centra pro léčbu endometriózy. Je postgraduální studentkou 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Aktuálně přijímá do gynekologické ambulantní péče nové pacientky v rámci KCK SALVE.
V KCK SALVE
Úterý
15:00 - 19:00


MUDr. Dagmar Kozlová

Gynekologie
Lékařka oboru gynekologie-porodnictví, členka České lékařské komory. Pracuje v Ústavu pro péči o matku a dítě v Podolí (ÚPMD). V minulosti pracovala jako gynekolog-porodník v National Maternity hospital v Dublinu. V současné době přijímá do ambulantní péče nové pacientky v rámci KCK SALVE.
V KCK SALVE
Úterý
16:00 - 20:00


MUDr. Pavel Čech

Ortopedie
Ortopedicko-traumatologická klinika fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha, ortoped-traumatolog, evropská atestace z oboru ortopedie. Člen pracovní skupiny pro problematiku ruky a zápěstí a člen artroskopické skupiny ortopedické kliniky FN Královské Vinohrady. Absolvent specializačních kurzů s tématikou nemocí kolenního kloubu, ruky a zápěstí. Dlouholetý lékař českých vrcholových sportovců. Odborný asistent 3. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy Praha. Člen České společnosti pro ortopedii a traumatologii, České lékařské společnosti J. E. Purkyně, Společnosti sportovní traumatologie a artroskopie, České společnosti chirurgie ruky...
V KCK SALVE
Středa
16:30 - 20:30


MUDr. Petr Horák

Ortopedie
Ortoped-traumatolog, atestace ze všeobecné chirurgie a ortopedie, pracuje také na ortopedicko-traumatologickém oddělení Klaudiánovy nemocnice v Mladé Boleslavi, specializuje se na aloplastiku a artroskopické operace kloubů. Absolvent kurzu manuální medicíny u doc. Rychlíkové, absolvent kurzu UZ vyšetření v ortopedii, člen artroskopické společnosti.
V KCK SALVE
Čtvrtek
8:30 - 12:00


Doc. MUDr. Petr Korbelář CSc.

Ortopedie
Ortoped – traumatolog, I. a II. atestace z ortopedie a traumatologie, roku 1990 byl jmenován docentem pro obor ortopedie a traumatologie, v současné době stále pracuje na II. ortopedické klinice FN Motol pod vedením prof. MUDr. Tomáše Trče CSc. Věnuje se především problematice spondylochirurgie a deformit páteře dětí i dospělých. Absolvoval studijní pobyty v Rakousku, Německu, Anglii, USA. V letech 1989-1991 pracoval na Německém centru pro léčení skolio v Bad Wildungen. Přednášel na četných domácích i zahraničních kongresech. Je členem řady zahraničních vědeckých společností (SICOT, AAOS, BSS), České společnosti pro ortopedii a traumatologii a několika odborných společností České lékařské společnosti J.E. Purkyně. V roce 1987 byl ustanoven soudním znalcem pro obor zdravotnictví se specializací ortopedie a traumatologie.
V KCK SALVE
Středa
14:00 - 16:00


MUDr. Nikola Vološčuková

Dermatologie
Dermatolog - pracuje v oboru dermatovenerologie, pracuje na dermatovenerologické klinice Oblastní nemocnice Mladá Boleslav. Je členkou České lekařské komory, České Dermatovenerologické Společnosti a SELM - Společnost Laserové a Estetické Medicíny. Motto: "Kožní onemocnění nejsou pouze pupínky a fleky, ale diagnostické jednotky zahrňující více než jenom pokožku samotnou. Proto je na ně třeba nahlížet v širších souvislostech a pro jednotlivé pacienty hledat řešení na míru. Správnou terapií a přístupem jak lékaře tak pacienta můžeme dosáhnout výsledků se kterým budou obě strany spokojené."
V KCK SALVE
Pondělí
16:30 - 20:00