page-background

MUDr. Michaela Mikešová

Gynekologie
Gynekolog – porodník, I. atestace z gynekologie-porodnictví, stále pracuje jako gynekolog-porodník na gynekologicko-porodnické klinice VFN, členka České lékařské komory, Sdružení nemocničních gynekologů a porodníků a České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, externistka Kliniky psychosomatické medicíny, absolventka Kurzu medicínského práva, absolvovala kurzy vztahující se k ultrasonografické diagnostice a perinatologii.
V KCK SALVE
Pondělí
8:00 - 15:30

Úterý
8:00 - 15:30

Čtvrtek
8:00 - 15:30

Pátek
8:00 - 12:00


MUDr. Kateřina Bláhová

Gynekologie
Gynekolog – porodník, atestace z gynekologie a porodnictví a specializovaná způsobilost pro gynekologii a porodnictví. Specialistka na ultrazvukovou diagnostiku a léčbu neplodnosti. Spolupracovnice centra asistované reprodukce – gynekologicko-porodnická klinika U Apolináře, Praha. Významné zkušenosti z ambulantní péče o gynekologické pacientky. Řešitelka několika vědeckých studií s gynekologickou tématikou.
V KCK SALVE
Středa
8:30 - 15:30

Pátek
8:30 - 12:00


MUDr. Erika Utracka

Gynekologie
Lékařka oboru gynekologie-porodnictví, členka České lékařské komory, pracuje v Ústavu pro péči o matku a dítě v Podolí. Je lékařkou vysoce specializovaného Centra pro trofoblastickou nemoc, zabývající se problematikou “nádorů placenty”. Pracuje jako asistentka Vysoké školy zdravotnické v Praze, kde se podílí na výuce budoucích porodních asistentek.
V KCK SALVE
Čtvrtek
15:00 - 19:00


MUDr. Jelena Levá

Gynekologie
Gynekolog - porodník, atestace z oboru gynekologie a porodnictví, členka České lékařské komory a České gynekologické a porodnické společnosti. Pracovala jako gynekolog - porodník v Ústavu pro péči o matku a dítě, aktuálně se zabývá ambulantní gynekologii a péči o těhotné pacientky. Již delší dobu se věnuje problematice onemocnění prsu. Aktuálně přijímá do gynekologické ambulantní péče nové pacientky v rámci KCK SALVE.
V KCK SALVE
Pondělí
10:00 - 15:00


MUDr. Arnošt Novák

Gynekologie
Gynekolog-porodník, pracuje jako ambulantní specialista v ordinacích v Praze, působil jako gynekolog ve Všeobecné fakultní nemocnici a Vojenské nemocnici, byl ředitelem Lázní Mšené.
V KCK SALVE
Pondělí
16:00 - 18:00

Čtvrtek
16:00 - 18:00


MUDr. Alena Holá

Gynekologie
Gynekolog - porodník, atestace z oboru gynekologie a porodnictví, členka České lékařské komory. Pracuje jako gynekolog - porodník v Ústavu pro péči o matku a dítě v Podolí. Zabývá se ultrasonografickou diagnostikou, abslovala ultrasonografické kurzy (např. Ultrasound course 35. celostátní konference sekce ultrasonografické diagnostiky). Nemalou část své pracovní činnosti věnuje péči o těhotné pacientky. Zkušenosti z perinatologie uplatnila též při aktivní účasti na XXIII. European Congress on Perinatal Medicine, Paris 2012. Dále svou pozornost věnuje péči o gynekologické pacientky. Nechybí zkušenosti jak s ambulantními pacientkami, tak s pacientkami z lůžkového oddělení. Jejím velkým přínosem je lidský, osobní a přitom profesionální přístup. Aktuálně přijímá do gynekologické ambulantní péče nové pacientky v rámci KCK SALVE.
V KCK SALVE

MUDr. Pavel Čech

Ortopedie
Ortopedicko-traumatologická klinika fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha, ortoped-traumatolog, evropská atestace z oboru ortopedie. Člen pracovní skupiny pro problematiku ruky a zápěstí a člen artroskopické skupiny ortopedické kliniky FN Královské Vinohrady. Absolvent specializačních kurzů s tématikou nemocí kolenního kloubu, ruky a zápěstí. Dlouholetý lékař českých vrcholových sportovců. Odborný asistent 3. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy Praha. Člen České společnosti pro ortopedii a traumatologii, České lékařské společnosti J. E. Purkyně, Společnosti sportovní traumatologie a artroskopie, České společnosti chirurgie ruky...
V KCK SALVE
Středa
16:30 - 20:30


MUDr. Petr Horák

Ortopedie
Ortoped-traumatolog, atestace ze všeobecné chirurgie a ortopedie, pracuje také na ortopedicko-traumatologickém oddělení Klaudiánovy nemocnice v Mladé Boleslavi, specializuje se na aloplastiku a artroskopické operace kloubů. Absolvent kurzu manuální medicíny u doc. Rychlíkové, absolvent kurzu UZ vyšetření v ortopedii, člen artroskopické společnosti.
V KCK SALVE
Čtvrtek
8:30 - 11:30


Doc. MUDr. Petr Korbelář CSc.

Ortopedie
Ortoped – traumatolog, I. a II. atestace z ortopedie a traumatologie, roku 1990 byl jmenován docentem pro obor ortopedie a traumatologie, v současné době stále pracuje na II. ortopedické klinice FN Motol pod vedením prof. MUDr. Tomáše Trče CSc. Věnuje se především problematice spondylochirurgie a deformit páteře dětí i dospělých. Absolvoval studijní pobyty v Rakousku, Německu, Anglii, USA. V letech 1989-1991 pracoval na Německém centru pro léčení skolio v Bad Wildungen. Přednášel na četných domácích i zahraničních kongresech. Je členem řady zahraničních vědeckých společností (SICOT, AAOS, BSS), České společnosti pro ortopedii a traumatologii a několika odborných společností České lékařské společnosti J.E. Purkyně. V roce 1987 byl ustanoven soudním znalcem pro obor zdravotnictví se specializací ortopedie a traumatologie.
V KCK SALVE
Středa
14:00 - 16:00


MUDr. Michaela Vyšatová

Dermatologie
Dermatovenerolog, získala I. i II. atestaci v tomto oboru, od roku 1997 pracuje na Dermatovenerologické klinice Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Je vedoucím ambulance se zaměřením na dětskou dermatologii a vedoucím lékařem venerologické ambulance. Pravidelně absolvuje vzdělávací kurzy v oboru dermatovenerologie, vlastní certifikát k provádění chemického peelingu. Od roku 2002 jako odborný asistent přednáší na Fakultě dopravní ČVUT v Praze.
V KCK SALVE
Pondělí
12:00 - 16:00

Čtvrtek
12:00 - 16:00


MUDr. Diogo Forjaz

Dermatologie
Dermatolog - pracuje v oboru dermatovenerologie, je členem České lekařské komory. Od roku 2013 působí ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady, kde pracuje mimo jiné ve vysoce specializované ambulanci Centrum zdravý vlas, se zaměřením na diagnostiku a terapii širokého spektra onemocnění vypadávání vlasů. Je také postgraduálním studentem Univerzity Karlovy. Jeho hlavním zájmem je estetická dermatologie, z terapií především mezoterapie a lipolýza.
V KCK SALVE
Středa
8:00 - 13:00