page-background

MUDr. Michaela Mikešová

Gynekologie
Gynekolog – porodník, I. atestace z gynekologie-porodnictví, stále pracuje jako gynekolog-porodník na gynekologicko-porodnické klinice VFN, členka České lékařské komory, Sdružení nemocničních gynekologů a porodníků a České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, externistka Kliniky psychosomatické medicíny, absolventka Kurzu medicínského práva, absolvovala kurzy vztahující se k ultrasonografické diagnostice a perinatologii.
V KCK SALVE
Pondělí
8:00 - 15:30

Pondělí
7:00 - 8:00
konzultace


Úterý
8:00 - 15:30

Čtvrtek
8:00 - 15:30

Čtvrtek
15:30 - 18:00
konzultace


Pátek
8:00 - 12:00