page-background

MUDr. Michaela Mikešová

Gynekologie
Gynekolog – porodník, I. atestace z gynekologie-porodnictví, stále pracuje jako gynekolog-porodník na gynekologicko-porodnické klinice VFN, členka České lékařské komory, Sdružení nemocničních gynekologů a porodníků a České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, externistka Kliniky psychosomatické medicíny, absolventka Kurzu medicínského práva, absolvovala kurzy vztahující se k ultrasonografické diagnostice a perinatologii. Konzultační hodiny pro pacientky KCK SALVE: Pondělí 7:00-8:00 hod a Čtvrtek 15:30-18:00 hod
V KCK SALVE
Pondělí
8:00 - 15:30

Úterý
8:00 - 15:30

Čtvrtek
8:00 - 15:30

Pátek
8:00 - 12:00